изпарения

изпарения
същ. - еманация, излъчено вещество, миризма, миризми
същ. - пара, пари, мъгла

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • кристаллизация — и, ж. cristallisation <, лат. cristallsatio. 1. хим. Процесс образования кристаллов. Сл. 18. Кристаллизация или зернованье. Лом. ОМ 599. // Сл. 18 11 18. Сии минеральныя изпарения всего болле участвуют в кристаллизации, крашении камней и… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • минерализация — и, ж. minéralisation f. 1. геол. Процесс образования руд и камней. Уш. 1938. Сии минеральныя изпарения всего более участвуют в кристаллизации, крашении камней и минерализации. Карамзин ДВ 12 164. // Сл. 18. || Минеральное тело, минерал. Сл. 18.… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • еманация — същ. отделяне, отлъчване, излъчване същ. излъчено вещество, миризма, миризми, изпарения …   Български синонимен речник

  • излъчено вещество — словосъч. еманация, миризма, миризми, изпарения …   Български синонимен речник

  • миризма — същ. мирис, дъх същ. воня, зловоние, смрад същ. еманация, излъчено вещество, миризми, изпарения същ. аромат, благоухание, ухание …   Български синонимен речник

  • миризми — същ. еманация, излъчено вещество, миризма, изпарения …   Български синонимен речник

  • мъгла — същ. облак, мъглявина, думан същ. несигурност, неизвестност, неяснота, неясност, забърканост, неразбраност, тъмнина същ. колебание, съмнение същ. пара, пари, изпарения …   Български синонимен речник

  • пара — същ. изпарение, дим същ. енергия, сила същ. пари, изпарения, мъгла …   Български синонимен речник

  • пари — същ. средства, богатство, състояние, капитал гл. гори, горещо е, жежко е гл. парливо е, люти същ. каса, ковчежничество, фондове същ. пара, изпарения, мъгла …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”